DE PERFECTE BRIEFING

De basis van ieder project is een fijne samenwerking met een marketing-, communicatie- of
reclamebureau. Naast die persoonlijke ‘klik’ is het ook ontzettend belangrijk dat je het bureau
goed en helder instrueert. Dit doe je door een briefing op te stellen. Deze vormt het fundament
van het project. Hoe beter de briefing, hoe beter de samenwerking en het uiteindelijke resultaat.

Een goede briefing is simpel, helder en tegelijkertijd zo volledig mogelijk. Hij moet zo duidelijk zijn,
dat de andere partij ‘m ook zonder mondelinge toelichting begrijpt. Makkelijker gezegd dan
gedaan? Niet met deze opsomming van elementen die in een briefing niet mogen ontbreken!

Download de whitepaper "de perfecte briefing"